SUNDAYNávrat do katalógu

Insemas Register:

Meno: Sunday
Dátum narodenia: 09.08.2010
Plemeno: Holstein
Pôvodné registračné číslo: DEU000354049629
Super X Shottle
Tlačiť
RZG 132 224 stád 414 dcér Spoľahl. 98% DE 12/2015
M kg T kg T % B kg B %
Plem. Hodnota býka +1 416 +39 -0,16 +35 -0,12
Lineárne hodnotenie: DE 12/2015 Stáda: 168 * Dcéry: 315 * Spoľahlivosť: 94%
 
798693100107114121
Telesná stavba +101
Vemeno +121
Končatiny +118
Mliečny charakter +95
Rámec +100
Hĺbka tela +100
Kapacita tela +106
Sklon panvy +91
Šírka panvy +95
Postoj panvových končatín zozadu +106
Uhol paznechtu +123
Predné upnutie vemena +112
Rozmiestnenie predných strukov +118
Rozmiestnenie zadných strukov +115
Dĺžka strukov +103
Zadná výška vemena +111
Šírka vemena +109
Závesný väz +119
Hĺbka vemena +113
Popisné ukazovatele
FIT 110
RZE 120
Priebeh pôrodov 102
Plodnosť dcér 113
Dľžka života 120
RZM 120
Somatické bunky 115