STOGALNávrat do katalógu

Insemas Register:
SPE-005 SPE-005

Hodnoty uvedené v tabuľke sú namerané u matky býka Stogal.

Meno: Stogal
Dátum narodenia: 02.03.2013
Plemeno: Pinzgau
Pôvodné registračné číslo: SK812010648
Storm x Galmi-ET x Makler
Potvrdenie o pôvode Tlačiť
LPI stád dcér Spoľahl. % CND 01/1970
M kg T kg T % B kg B %
Úžitkovosť 1. lakt. 5 973 274 4,59 204 3,42
Popisné ukazovatele