SPORTLERNávrat do katalógu

Insemas Masterrind Register:
PEL-036 PEL-036

SPORTLER je kombináciou anglicko--nemeckého genofondu. Ide o stredne veľkého býka s výraznou konštitučnou pevnosťou s veľmi dobrými hodnotami preverenia mliekovej úžitkovosti +814 kg mlieka v SRN; +1 032 kg mlieka v SR i telenia (115). RZG má 114 a SPI 3 771. Po poslednom hodnotení je na 33. mieste v rebríčku SPI, pričom v hodnotení exteriéru je na 15. mieste v type, kde vyniká mliečnou pevnosťou 0,99, končatinami 1,31 a vemenom 2,14. Keď k tomu prirátame výbornú plodnosť dcér 118, ľahké pôrody 111, a dlhovekosť na úrovni 125, je to excelentný býk z produkcie našej Stanice plemenných býkov vo Zvolene.

Meno: SPORTLER
Dátum narodenia: 29.04.2007
Plemeno: Holstein
Pôvodné registračné číslo: DEU 000351318854
Shottle x Laudan
Potvrdenie o pôvode Tlačiť Stiahnuť PDF
SPI 3 387 20 stád 149 dcér Spoľahl. 93% SK 10/2014
M kg T kg T % B kg B %
Plem. Hodnota býka +952 +10 -0,47 +27 -0,02
Úžitkovosť 1. lakt. 8 358 309 3,68 272 3,25
RZG 116 137 stád 328 dcér Spoľahl. 97% DE 12/2014
M kg T kg T % B kg B %
Plem. Hodnota býka +850 -5 -0,41 +20 -0,09
Lineárne hodnotenie: SK 11/2014 * Stáda 8 * Dcéry 31 * Spoľahlivosť 81%
 
-1.5-1-0.500.511.5
Telesná stavba +0.24
Vemeno +1.93
Končatiny +1.09
Mliečny charakter +1.14
Rámec -0.01
Šírka hrudníka +0.28
Hĺbka tela -0.16
Kondícia -0.13
Sklon panvy -0.52
Šírka panvy +0.34
Postoj panvových končatín zozadu -0.17
Uhol paznechtu +0.07
Mechanika pohybu +0.53
Rozmiestnenie predných strukov +0.16
Rozmiestnenie zadných strukov +0.20
Dĺžka strukov -0.15
Zadná výška vemena +0.76
Šírka vemena +0.33
Závesný väz +1.01
Hĺbka vemena +0.74
Popisné ukazovatele
TYP +1,79
Priebeh pôrodov 111
Plodnosť dcér 119
Dľžka života 125
RZM 100
Somatické bunky 108
Dojiteľnosť 99
Perzistencia laktácie 107