SNOWFALLNávrat do katalógu

Insemas Register:

Meno: Rocca DG Snowfall
Dátum narodenia: 06.06.2011
Plemeno: Holstein
Pôvodné registračné číslo: BE000128079806
Snowman X Mac X Shottle
Tlačiť
TPI 2 155 0 stád 0 dcér Spoľahl. 77% USA 12/2015
M lbs T lbs T % B lbs B %
Plem. Hodnota býka +1 175 +27 -0,06 +33 -0,01
Lineárne hodnotenie: USA 12/2015 * Stáda: 0 * Dcéry: 0 * Spoľahlivosť: 77%
 
-1.5-1-0.500.511.5
Vemeno +1.76
Končatiny +1.71
Mliečny charakter +2.11
Rámec +2.48
Hĺbka tela +1.69
Kapacita tela +1.26
Sklon panvy +0.66
Šírka panvy +1.45
Postoj panvových končatín zozadu +1.51
Uhol paznechtu +2.08
Predné upnutie vemena +1.87
Rozmiestnenie predných strukov +1.15
Rozmiestnenie zadných strukov +1.08
Dĺžka strukov +0.45
Zadná výška vemena +2.68
Šírka vemena +2.47
Závesný väz +1.72
Hĺbka vemena +1.51
Popisné ukazovatele
NM$ 284
CM$ 281
FM$ 290
TYP 2,13
Priebeh pôrodov 8,2%
Plodnosť dcér 0,6
Dľžka života 0,4
Somatické bunky 2,96