SECCONávrat do katalógu

Insemas Register:

Meno: Secco
Dátum narodenia: 04.11.2010
Plemeno: Holstein
Pôvodné registračné číslo: DEU000353962195
Sebastian X Goldwin
Tlačiť
RZG 130 164 stád 295 dcér Spoľahl. 97% DE 12/2015
M kg T kg T % B kg B %
Plem. Hodnota býka +557 +22 +0,00 +12 -0,07
Lineárne hodnotenie: DE 12/2015 Stáda: 159 * Dcéry: 272 * Spoľahlivosť: 93%
 
798693100107114121
Telesná stavba +111
Vemeno +111
Končatiny +126
Mliečny charakter +110
Rámec +122
Hĺbka tela +94
Kapacita tela +93
Sklon panvy +98
Šírka panvy +115
Postoj panvových končatín zozadu +114
Uhol paznechtu +96
Predné upnutie vemena +106
Rozmiestnenie predných strukov +87
Rozmiestnenie zadných strukov +91
Dĺžka strukov +107
Zadná výška vemena +116
Šírka vemena +114
Závesný väz +98
Hĺbka vemena +118
Popisné ukazovatele
FIT 112
RZE 123
Priebeh pôrodov 116
Plodnosť dcér 132
Dľžka života 123
RZM 105
Somatické bunky 109