MEDICONávrat do katalógu

Insemas Register:
DIN-002 DIN-002

Meno: Medico
Dátum narodenia: 03.05.2013
Plemeno: Holstein
Pôvodné registračné číslo: DEU000356562856
Meridian X Ramos
Tlačiť
RZG 144 0 stád 0 dcér Spoľahl. 74% DE 12/2015
M kg T kg T % B kg B %
Plem. Hodnota býka +1 736 +59 -0,09 +47 -0,10
Lineárne hodnotenie: DE 12/2015 Stáda: 0 * Dcéry: 0 * Spoľahlivosť: 59%
 
798693100107114121
Telesná stavba +110
Vemeno +122
Končatiny +117
Mliečny charakter +110
Rámec +118
Hĺbka tela +104
Kapacita tela +100
Sklon panvy +107
Šírka panvy +105
Postoj panvových končatín zozadu +110
Uhol paznechtu +94
Predné upnutie vemena +107
Rozmiestnenie predných strukov +121
Rozmiestnenie zadných strukov +119
Dĺžka strukov +101
Zadná výška vemena +124
Šírka vemena +120
Závesný väz +113
Hĺbka vemena +108
Popisné ukazovatele
FIT 120
RZE 125
Priebeh pôrodov 112
Plodnosť dcér 106
Dľžka života 124
RZM 130
Somatické bunky 113