ICHANTNávrat do katalógu

Insemas CRV Register:
PAW-005 PAW-005

Jeden z najúspešnejších plemenníkov posledných rokov testovaných v ČR. Do produkcie sa dostávajú prvé dcéry z opakovaného nasadenia. Býk má už predaných vyše 80 000 inseminačných dávok ( z toho 30 000 predstavuje export ). Ichant pochádza zo ZD Vysočina Želiv. Jeho matkou je jedna z najlepších dcér NX-893 Etazon Addisona v ČR, s produkciou mlieka v maximálnej štvrtej laktácii 14 609 kg. Babka bola dcérou býka NEB-587 Formation.

Meno: ŽELIV ICHANT
Dátum narodenia: 09.04.2004
Plemeno: Holstein, TOP Býky
Pôvodné registračné číslo: CZ 50561061
Merchant x Addison
Potvrdenie o pôvode Tlačiť Stiahnuť PDF
Hodnotenie vlastnej úžitkovosti
Hmotnosť pri narodení (kg)
Hmotnosť v 120 dňoch (kg)
Hmotnosť v 210 dňoch (kg)
Hmotnosť v 365 dňoch (kg)
Hmotnosť ZV (kg)
Výška v krížoch v 365 dňoch (cm)
Výška v krížoch ZV (cm)
Prírastok v teste (g)
Prírastok priemerný (g)
Lineárne hodnotenie zovnajšku
Vek v dňoch
Veľkosť tela
Dĺžka tela
Hmotnosť
Telesný rámec celkom
Telesný rámec - relatívna plemenná hodnota
Predná šírka hrudníka
Hĺbka hrudníka
Dĺžka a šírka zadku
Kapacita tela celkom
Kapacita tela - relatívna plemenná hodnota
Osvalenie pleca
Osvalenie chrbta
Osvalenie zadku
Osvalenie celkom
Osvalenie - relatívna plemenná hodnota
Užitkový typ - body
Úžitkový typ - relatívna plemenná hodnota
Celkom
Plemenné hodnoty
Dátum výpočtu
Priamy efekt - pôrody
Priamy efekt - rast
Materálny efekt - pôrody
Materálny efekt - rast
Prírastok v teste - dátum výpočtu
Prírastok v teste - relatívna plemenná hodnota
Popisné ukazovatele
TYP -0.38
Priebeh pôrodov 109
Plodnosť dcér 98
Dľžka života 143
Somatické bunky 97