EROGENNávrat do katalógu

Insemas CRV Register:
RSS-019 RSS-019

Erogen pochádza zo šľachtiteľského chovu ZD Krásna Hora. Matka CZ 119854 921 (nadojila 10 052 kg mlieka pri obsahu 4,42% T a 3,61% B) a celá jej rodina sa vyznačuje výborným obsahom mliečnych zložiek. Za matku býkov bola vybraná aj jeho polo sestra CZ 118857 921, ktorá má v teste syna TAR-053. Na začiatku roku 2011 sa umiestnil na prvom mieste v TOP strakatých býkov, kde ostatné býky, vrátane zahraničných, výrazne prevyšoval (PH 05/2011: SIC 146) V súčasnosti je na druhom mieste za Galileom. Vynikajúca je mliečna produkcia, ktorá sa postupne navyšuje na súčasných +1 253 kg mlieka. O výnimočnosti býka svedčia nielen jeho plemenné, ale aj fenotypové hodnoty. Už 56 dcér v rámci celej republiky má ukončenú I. laktáciu a ich priemerná úžitkovosť je 6 614 kg mlieka, 4,09% tuku a 3,65% bielkovín. Býk má aj nadpriemerné hodnoty SB (RPH 126), plodnosti dcér (RPH 112) a aj mäsovej úžitkovosti (IMUFW101). Potomstvo je väčšieho telesného rámca (RPH 109) so slabším osvalením, ktoré sa však s postupom laktácie zlepšuje. Končatiny (RPH 104) majú dobrý uhol aj hmotu paznechtu. Snáď najväčšou prednosťou exteriéru dcér sú vemená (RPH 112), ktoré majú veľmi dobré upnutie a dĺžku predných štvrtí, vysoké zadné upnutie aj dĺžku zadných štvrtí. Struky majú veľmi dobré rozmiestnené i postavené.

Meno: EROGEN
Dátum narodenia: 22.10.2005
Plemeno: Slovenské strakaté
Pôvodné registračné číslo: CZ 000522651021
Radi x Redkan x Lom
Potvrdenie o pôvode Tlačiť
SIC 132,9 stád 57 dcér Spoľahl. 85% CZ 12/2013
M kg T kg T % B kg B %
Plem. Hodnota býka +1 159 +49 -0,01 +48 +0,19
Úžitkovosť 1. lakt. 6 600 269 4,08 241 3,65
Lineárne hodnotenie: CZ 12/2013 * Dcéry: 47 * Spoľahlivosť: 80 %
 
859095100105110115
Rámec +108
Osvalenie +74
Končatiny +103
Vemeno +111
Výška v krížoch +117
Dĺžka trupu +105
Šírka trupu +107
Hlbka tela +100
Sklon zadku +94
Postoj panvových končatín +105
Charakter pätového kĺbu +116
Sponka +98
Paznechty +106
Záväsný väz +115
Predné upnutie vemena +98
Dĺžka vemena vpredu +106
Dĺžka vemena vzadu +108
Nasadenie vemena vzadu +115
Hĺbka vemena +107
Čistota vemena +99
Dĺžka ceckov +92
Hrubka ceckov +97
Umiestnenie ceckov +98
Postavenie ceckov +104
Popisné ukazovatele
Priebeh pôrodov 91
Plodnosť dcér 116
Dľžka života 115
Somatické bunky 116
Dojiteľnosť 102
FW 96
Prírastok 100
Výťažnosť mäsa 97
Zatriedenie mäsa 92