EASYJETNávrat do katalógu

Insemas GGI Register:
ELN-027 ELN-027

Meno: Easyjet
Dátum narodenia: 10.04.2009
Plemeno: Holstein
Pôvodné registračné číslo: DEU000352878649
Eleve X lou
Tlačiť
RZG 136 63 stád 123 dcér Spoľahl. 95% DE 12/2015
M kg T kg T % B kg B %
Plem. Hodnota býka +1 856 +21 -0,47 +48 -0,13
Lineárne hodnotenie: DE 12/2015 Stáda: 43 * Dcéry: 72 * Spoľahlivosť: 82%
 
798693100107114121
Telesná stavba +93
Vemeno +120
Končatiny +102
Mliečny charakter +117
Rámec +102
Hĺbka tela +85
Kapacita tela +90
Sklon panvy +110
Šírka panvy +99
Postoj panvových končatín zozadu +94
Uhol paznechtu +101
Predné upnutie vemena +117
Rozmiestnenie predných strukov +112
Rozmiestnenie zadných strukov +109
Dĺžka strukov +100
Zadná výška vemena +108
Šírka vemena +110
Závesný väz +109
Hĺbka vemena +110
Popisné ukazovatele
FIT 107
RZE 113
Priebeh pôrodov 112
Plodnosť dcér 115
Dľžka života 118
RZM 125
Somatické bunky 114