DIXIELANDNávrat do katalógu

Insemas GGI Register:
GAD-015 GAD-015

Meno: Dixieland-ET
Dátum narodenia: 21.06.2010
Plemeno: Red Holstein
Pôvodné registračné číslo: HODEUM664101915
Destry*RC X Shottle X Lentini*RC
Potvrdenie o pôvode Tlačiť
RZG 128 88 stád 168 dcér Spoľahl. 94% DE 08/2015
M kg T kg T % B kg B %
Plem. Hodnota býka +810 +0 -0,37 +32 +0,05
Lineárne hodnotenie: DE 08/2015 Stáda: 88 * Dcéry: 168 * Spoľahlivosť: 94%
 
798693100107114121
Telesná stavba +106
Vemeno +133
Končatiny +116
Mliečny charakter +129
Rámec +122
Hĺbka tela +95
Kapacita tela +87
Sklon panvy +83
Šírka panvy +107
Postoj panvových končatín zozadu +103
Uhol paznechtu +99
Predné upnutie vemena +119
Rozmiestnenie predných strukov +130
Rozmiestnenie zadných strukov +122
Dĺžka strukov +102
Zadná výška vemena +121
Šírka vemena +125
Závesný väz +123
Hĺbka vemena +121
Popisné ukazovatele
FIT 128
RZE 133
Priebeh pôrodov 91
Plodnosť dcér 98
Dľžka života 114
RZM 113
Somatické bunky 115