CARIENávrat do katalógu

Insemas GGI Register:
CAL-011 CAL-011

Meno: Carie
Dátum narodenia: 26.12.2008
Plemeno: Red Holstein
Pôvodné registračné číslo: DEU 000116525529
Carmano x September
Tlačiť Stiahnuť PDF
RZG 127 163 stád 346 dcér Spoľahl. 97% DE 12/2014
M kg T kg T % B kg B %
Plem. Hodnota býka +1 199 +39 -0,12 +32 -0,10
Lineárne hodnotenie: DE 12/2014 * Stáda 76 * Dcéry 111 * Spoľahlivosť 85%
 
798693100107114121
Telesná stavba +113
Vemeno +105
Končatiny +130
Mliečny charakter +103
Rámec +115
Hĺbka tela +98
Kapacita tela +98
Sklon panvy +88
Šírka panvy +119
Postoj panvových končatín zozadu +111
Paznechty +113
Uhol paznechtu +115
Mechanika pohybu +120
Predné upnutie vemena +104
Rozmiestnenie predných strukov +91
Rozmiestnenie zadných strukov +104
Dĺžka strukov +125
Zadná výška vemena +110
Závesný väz +98
Hĺbka vemena +104
Popisné ukazovatele
RZE 120
Priebeh pôrodov 101
Plodnosť dcér 102
Dľžka života 116
RZM 111
Somatické bunky 113
Dojiteľnosť 103
Perzistencia laktácie 93