BERTOLINávrat do katalógu

Insemas CRV Register:
BTL-001 BTL-001

Meno: De Biesheuvel Bertoli
Dátum narodenia: 28.01.2009
Plemeno: Holstein
Pôvodné registračné číslo: HONLM533285697
Bertil X Bee Justice X Dustin
Tlačiť
SIH 136,8 35 stád 50 dcér Spoľahl. 84% CZ 08/2015
M kg T kg T % B kg B %
Plem. Hodnota býka +682 +56 +0,28 +48 +0,30
Lineárne hodnotenie: CZ 08/2015 Stáda: 32 * Dcéry: 46 * Spoľahlivosť: 82%
 
798693100107114121
Telesná stavba +97
Vemeno +109
Končatiny +116
Mliečny charakter +100
Rámec +94
Hĺbka tela +110
Sklon panvy +120
Šírka panvy +103
Postoj panvových končatín zozadu +103
Uhol paznechtu +114
Predné upnutie vemena +105
Rozmiestnenie predných strukov +103
Rozmiestnenie zadných strukov +87
Dĺžka strukov +98
Zadná výška vemena +112
Šírka vemena +108
Závesný väz +85
Hĺbka vemena +101
Popisné ukazovatele
Priebeh pôrodov 105
Plodnosť dcér 90
Dľžka života 122
Somatické bunky 119