BALTIKUMNávrat do katalógu

Insemas GGI Register:
BKM-008 BKM-008

Meno: Baltikum
Dátum narodenia: 19.04.2014
Plemeno: Holstein
Pôvodné registračné číslo: DNK003372306362
Tlačiť
RZG 162 0 stád 0 dcér Spoľahl. 71% DE 12/2015
M kg T kg T % B kg B %
Plem. Hodnota býka +2 007 +92 +0,11 +76 +0,08
Lineárne hodnotenie: DE 12/2015 Stáda: 0 * Dcéry: 0 * Spoľahlivosť: 52%
 
798693100107114121
Telesná stavba +124
Vemeno +118
Končatiny +124
Mliečny charakter +122
Rámec +140
Hĺbka tela +116
Kapacita tela +108
Sklon panvy +103
Šírka panvy +111
Postoj panvových končatín zozadu +118
Uhol paznechtu +115
Predné upnutie vemena +114
Rozmiestnenie predných strukov +100
Rozmiestnenie zadných strukov +97
Dĺžka strukov +111
Zadná výška vemena +115
Šírka vemena +117
Závesný väz +98
Hĺbka vemena +114
Popisné ukazovatele
FIT 125
RZE 131
Priebeh pôrodov 115
Plodnosť dcér 100
Dľžka života 126
RZM 152
Somatické bunky 126