AVIATORNávrat do katalógu

Insemas Register:
MED-072 MED-072

Meno: Aviator Red
Dátum narodenia: 30.11.2013
Plemeno: Red Holstein, TOP Býky
Pôvodné registračné číslo: NLD000758384683
Aikman X Detox
Tlačiť
Hodnotenie vlastnej úžitkovosti
Hmotnosť pri narodení (kg)
Hmotnosť v 120 dňoch (kg)
Hmotnosť v 210 dňoch (kg)
Hmotnosť v 365 dňoch (kg)
Hmotnosť ZV (kg)
Výška v krížoch v 365 dňoch (cm)
Výška v krížoch ZV (cm)
Prírastok v teste (g)
Prírastok priemerný (g)
Lineárne hodnotenie zovnajšku
Vek v dňoch
Veľkosť tela
Dĺžka tela
Hmotnosť
Telesný rámec celkom
Telesný rámec - relatívna plemenná hodnota
Predná šírka hrudníka
Hĺbka hrudníka
Dĺžka a šírka zadku
Kapacita tela celkom
Kapacita tela - relatívna plemenná hodnota
Osvalenie pleca
Osvalenie chrbta
Osvalenie zadku
Osvalenie celkom
Osvalenie - relatívna plemenná hodnota
Užitkový typ - body
Úžitkový typ - relatívna plemenná hodnota
Celkom
Plemenné hodnoty
Dátum výpočtu
Priamy efekt - pôrody
Priamy efekt - rast
Materálny efekt - pôrody
Materálny efekt - rast
Prírastok v teste - dátum výpočtu
Prírastok v teste - relatívna plemenná hodnota
Popisné ukazovatele
FIT 110
RZE 123
Priebeh pôrodov 113
Plodnosť dcér 106
Dľžka života 132
RZM 135
Somatické bunky 107
Dojiteľnosť 105