ASKNávrat do katalógu

Insemas Register:
LBO-005 LBO-005

Meno: ASK
Dátum narodenia: 04.11.212
Plemeno: Red Holstein
Pôvodné registračné číslo: CZ 600598072
Asterix X Arnold
Potvrdenie o pôvode Tlačiť Stiahnuť PDF
TPI 2 200 0 stád 0 dcér Spoľahl. 67% USA 08/2014
M lbs T lbs T % B lbs B %
Plem. Hodnota býka +1 476 +37 +0,35 +17 +0,13
Lineárne hodnotenie: USA 08/2014 * Stáda: 0 * Dcéry: 0 * Spoľahlivosť: 76%
 
-1.5-1-0.500.511.5
Telesná stavba +1.76
Vemeno +2.12
Končatiny +2.00
Mliečny charakter +1.96
Rámec +1.81
Hĺbka tela +1.39
Kapacita tela +1.21
Kondícia +1.01
Sklon panvy +0.18
Šírka panvy +2.59
Postoj panvových končatín zozadu +1.89
Uhol paznechtu +1.22
Predné upnutie vemena +3.12
Rozmiestnenie predných strukov +2.35
Rozmiestnenie zadných strukov +2.13
Dĺžka strukov +0.9
Zadná výška vemena +2.96
Šírka vemena +2.71
Závesný väz +1.79
Hĺbka vemena +1.89
Popisné ukazovatele
NM$ +730
CM$ +785
FM$ +680
Priebeh pôrodov 7,1%
Plodnosť dcér 3,5
Dľžka života 5,8
Somatické bunky 3,0