ALBANNávrat do katalógu

Insemas Register:

Meno: Alban
Dátum narodenia: 17.08.2014
Plemeno: Holstein
Pôvodné registračné číslo: DEU000357565192
Album X Beau
Tlačiť
RZG 150 0 stád 0 dcér Spoľahl. 71% DE 12/2015
M kg T kg T % B kg B %
Plem. Hodnota býka +1 318 +53 +0,01 +57 +0,12
Lineárne hodnotenie: DE 12/2015 Stáda: 0 * Dcéry: 0 * Spoľahlivosť: 52%
 
798693100107114121
Telesná stavba +120
Vemeno +122
Končatiny +116
Mliečny charakter +119
Rámec +133
Hĺbka tela +117
Kapacita tela +113
Sklon panvy +114
Šírka panvy +99
Postoj panvových končatín zozadu +95
Uhol paznechtu +112
Predné upnutie vemena +104
Rozmiestnenie predných strukov +114
Rozmiestnenie zadných strukov +106
Dĺžka strukov +103
Zadná výška vemena +125
Šírka vemena +118
Závesný väz +112
Hĺbka vemena +113
Popisné ukazovatele
FIT 119
RZE 129
Priebeh pôrodov 118
Plodnosť dcér 108
Dľžka života 128
RZM 136
Somatické bunky 106