Pracujeme na novom a lepšom obsahu

Vážený zákazník,

Naša stránka prebieha veľkou aktualizáciou a spustíme pre Vás nový web už čoskoro.

Stále však pracujeme a môžte nás kontaktovať.

Konateľ – Semi Kukuli – konatel@insemas.sk

Objednávky a otázky o produktoch – production1@insemas.sk

Úctovníctvo – ucto@insemas.sk

______________________

Dear Customer,

Our site is undergoing a major update and we will launch a new website for you soon.

However, we are still working and you can contact us.

Managing Director – Semi Kukuli – konatel@insemas.sk

Orders and questions about products – production1@insemas.sk

Accounting – ucto@insemas.sk